วันจันทร์ที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2554

ดูแลงาน/โครงการกิจกรรมต่างๆของกรมปศุสัตว์ในพื้นที่อำเภอป่าแดด

 อบรมเกษตรกร กลุ่มเกษตรกรรายย่อย
 อบรมเครือข่ายอาสาปศุสัตว์
 เปิดสถานีบำบัดทุกข์บำรุงสุข
 จัดนิทรรศการส่งเสริมความรู้ด้านปศุสัตว์
 ร่วมออกหน่วยบริการสุขภาพสัตว์


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น