วันจันทร์ที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2554

การรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคระบาดสัตว์

ออกรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคสุนัข
ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัข

ฉีดวัคซีนป้องกันโรคสุกรให้เกษตรกร
ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยโค กระบือ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น