วันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2554

ลงทะเบียนเกษตรกรอบรมยุทธศาสตร์พัฒนาเกษตรกรรายย่อย ม.1 ต.สันมะค่า อ.ป่าแดดวันที่ 17 สิงหาคม ดิฉันได้ร่วมฝึกอบรมเกษตรกรยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรกรรายย่อยของอำเภอ

ป่าแดด นำทีมโดยคุณหมดดวงเนตร เตวิยะ ปศุสัตว์อำเภอป่าแดด นายวีรพงค์ สวยสม นักวิชาการสัตวบาล ได้อบรมเกี่ยวกับการทำอาหารสัตว์โดยวัสดุเหลือใช้ในท้องถิ่นเพื่อเป็นการลดต้นทุนด้านอาหารสัตว์แก่เกษตรกร

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น