วันจันทร์ที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2554

ตรวจสอบเฝ้าระวังโรคและรายงานการระบาดโรคสัตว์

เยี่ยมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ร่วมกับพี่สัตวบาล
เก็บตัวอย่างCOACAL SWAP ในพื้นที่เสี่ยง
ติดตามสอบสวนการระบาดของโรคสัตว์
ทีมงานสำนักงานปศุสัตว์อำเภอป่าแดด
เก็บตัวอย่างตามที่ได้รับแจ้งสัตว์ปีกป่วยตาย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น