วันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2554

เยียมชมกิจกรรมการทำก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์

ดิฉันติดตามท่านหัวหน้า ไปเยี่ยมชมการทำบ่อก๊าซชีวภาพของลุงยก เอกครอง ค่ะ เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2554 และได้ฝึกอบรมเกษตกรหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง 84 พรรษา ณ วัดสันกอง หมู่ที่ 2 ตำบลโรงช้าง อำเภอป่าแดดและได้มีเกษตรกรเข้าร่วม 2 หมู่บ้าน คือ กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์หมู่2 บ้านสันกอง ตำบลโรงช้าง และ กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคหมู่ 3 บ้านป่าไม้สีเหลือง ตำบลศรีโพธิ์เงิน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น